Ergoterapeuta poszukiwany

Od zaraz jest jedna dodatkowa pozycja jako ergoterapeuta do zajęcia.

Wymagania:

  • zakończona szkoła zawodowa jako ergoterapeuta
  • posiadasz umiejętność pracy w zespole, jesteś przyjazny, wrażliwy, niezawodny, zmotywowany i masz socjalne kompetencje

Oferujemy:

  • Praca w uznanym domu z oceną MDK „bardzo dobrą”
  • 40-godzinny tydzień (bez poddziałów)
  • Płatność na taryfę domową ze świadczeniami socjalnymi (np. świadczenia emerytalne)
  • Udział w zaangażowanym zespole
  • Możliwość szkolenia i dalszej edukacji

WCzekamy na Twoje zgłoszenie!

Możesz również pobrać to ogłoszenie o pracę jako dokument PDF.