Poszukiwana egzaminowana opiekunka osób starszych!

Wymagania:

  • posiadasz egzamin jako opiekunka osób starszych lub pielęgniarka
  • posiadasz umiejętność pracy w zespole, jesteś przyjaznyi masz socjalne kompetencje

Oferujemy :

  • Praca w uznanym domu z oceną MDK „bardzo dobrą”
  • 40-godzinny tydzień (bez poddziałów)
  • Płatność na taryfę domową ze świadczeniami socjalnymi (np. świadczenia emerytalne)
  • Udział w zaangażowanym zespole
  • Możliwość szkolenia i dalszej edukacji

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Możesz również pobrać to ogłoszenie o pracę jako dokument PDF.