Страхування на випадок потреби в сторонньому догляді

Страхування на випадок потреби в сторонньому догляді- що це означає?

 

Ті, хто потребує догляду, є особами, які через фізичне, психічне або емоційне захворювання чи інвалідність потребують суттєвої допомоги у повсякденному житті на тривалий час, щонайменше на шість місяців.

Хворими чи інвалідами є:

  • Вади, параліч та інші захворювання опорно-рухового апарату,
  • Порушення функцій внутрішніх органів або органів чуття,
  • Розлади центральної нервової системи, такі як втрата ініціативи, повна безуспішність, неможливість прийняти рішення і здійснити потрібну дію при усвідомленні його необхідності, пам’ять або розлади орієнтації, а також ендогенні психози, неврози або психічні розлади.

Потреба в сторонньому догляді- це загалом ризик для життя. Вона може зіткати будь-кого у будь-який час. Виникає потреба у допомозі та підтримці з боку родини чи інших вихователів. Добре знати, що у випадку страхування на випадок потреби у догляді є можливим отримати: послуги професіоналів для догляду у домашніх умовах, гроші, що видаються органами соціального страхування застрахованій особі, що потребує догляду, витрати у разі стаціонарного догляду, та інші види допомоги.

Існує три рівні тривалого догляду:

Було встановлено три ступені потреби в догляді, щоб забезпечити надання послуг людям, які потребують такого догляду:

Істотна потреба у догляді (Ступінь потреби в догляді I)

Це люди, які потребують допомоги у догляді за тілом (особиста гігієна), харчуванні або пересуванні щонайменше у двох видах діяльності принаймні один раз на день, і додатково потребують постійної допомоги кілька разів на тиждень у догляді за помешканням.

Потреба у догляді  ( Ступінь потреби в догляді II)

Це люди, які потребують допомоги у догляді за тілом (особиста гігієна), харчуванні або пересуванні щонайменше три рази на день в різний час доби, і додатково потребують допомоги у догляді за помешканням кілька разів на тиждень.

Потреба у догляді ( Ступінь потреби в догляді III)

Це люди, які потребують допомоги у догляді за тілом (особиста гігієна), харчуванні або пересуванні щоденно цілодобово, і додатково потребують допомоги у догляді за помешканням кілька разів на тиждень.

 

Об’єм надання допомоги дітям прирівнюється до потреб здорової дитини того ж віку.

Час, необхідний для надання базової допомоги та догляду за помешканням на протязі тижня щоденно:

  • Ступінь потреби у догляді  I складає щонайменше 90 хвилин; при цьому основна допомога повинна складати понад 45 хвилин,
  • Ступінь потреби у догляді  II складає щонайменше три години; при цьому основна допомога повинна складати не менше двох годин,
  • Ступінь потреби у догляді  III складає щонайменше п’ять годин; при цьому основна допомога повинна складати не менше чотирьох годин.

Закон про надання послуг через страхування на випадок потреби в сторонньому догляді  

Для людей, які потребують догляд, які мають як мінімум рівень «0», як і при потребах в наданні особливої медичної допомоги, відшкодують каси довгострокової опіки за наданою заявою суму до 100 євро (основна сума) або до 200 євро (збільшена сума). Особлива потреба у догляді вважається, наприклад, якщо людина, яка потребує догляду, як правило, втрачає самоконтроль, не може правильно оцінювати небезпечні ситуації, дуже забуває або більше не може орієнтуватися у своїй звичній обстановці.

 

У чому суть надання догляду

Допомога полягає у підтримці, частковому або повному виконанні функцій у процесі повсякденного життя або під наглядом або керівництвом з метою самостійного прийняття цих заходів:

  • у питаннях догляду за тілом, миття, душ, купання, стоматологічне обслуговування, причісування, гоління, опорожненням кишечника чи сечового міхура,
  • у питаннях харчування, приготування їжі або прийому їжі,
  • у питаннях пересування, самостійно вставати і лягати спати, одягатися і роздягатися, ходити, стояти, підніматися по сходах або виїжджати та повертатися до квартири,
  • у питаннях догляду за помешканням, покупками, приготуванням, прибирання будинку, миття посуду, зміна та прання одягу та одягу або опалення.

Порядок визначення необхідності надання догляду

Служба з питань послуги з медичного страхування (MDK) уповноважена перевіряти каси які займаються питаннями виплат на забезпечення необхідного догляду, щоб визначити, чи були дотримані умови для надання тривалої допомоги та який рівень тривалої допомоги потребується. MDK працює винятково у випадках офіційного страхування здоров’я та довготермінового догляду. З іншого боку, MEDICPROOF GmbH є медичною службою для приватного страхування на випадок довготермінового догляду (включаючи страхування на випадок довготермінового страхування для посадових осіб федеральної залізниці та поштового медичного страхування).

Страхування довгострокового догляду

Ви застраховані на випадок довгострокового догляду там, де ви також маєте медичну застраховку. Це стосується як державно застрахованих, так і приватних застрахованих осіб.

Домашній догляд

Домашній догляд має перевагу перед стаціонарним доглядом. Тому послуги, спрямовані на покращення домашнього догляду, є ключовим пунктом у законодавстві. Замість соціальної допомоги, може виплачуватися грошова допомога по догляду. Така допомога передбачає, що людина, яка потребує допомоги може сама належним чином витрачати грошову допомогу по догляду за призначенням. Можна поєднуватися надання соціальної допомоги та грошової допомоги по догляду.

Крім того, послуги з догляду також можуть надаватися колективно, наприклад, мешканцями спільних квартир або сусідів. У свою чергу, заощадження часу і витрат завдяки  “об’єднанням” можуть використовуватися для придбання послуг для догляду, при наявній гарантованій базовій допомозі у догляді, та коли допомога ще не надана іншими платниками.

Денний і нічний догляд

Якщо неможливо належним чином забезпечити домашній догляд, можливо отримати напівстаціонарну допомогу у денному та нічному догляді.

Догляд за інвалідами та відмінності щодо надання короткострокової допомоги

На період  перебування особи, яка дбає про інваліда у відпустці чи при відсутності  особи, яка дбає про інваліда з інших причин (§ 39, SGB XI) надаються послуги особи-представника на період до чотирьох тижнів.

При надані допомоги особами, які є родичами до другого коліна або які проживають з ними разом, не вважаються як такі, що передбачають заробіток. У цих випадках витрати на допомогу на довгострокову опіку не можуть перевищувати розмір допомоги за довгостроковий догляд за встановленим рівнем догляду.

Закон про забезпечення догляду передбачає додаткові можливості отримання амбулаторної допомоги. На відміну від надання допомоги інвалідам, короткострокова допомога застосовується там, де неможливий домашній догляд чи  напівстаціонаре лікування. Якщо ці умови виконуються, особа, яка потребує догляду, має право на (стаціонарне) короткострокове лікування протягом 4 тижнів у календарному році. Таким чином, особа, яка потребує догляду приймається до установи на обмежений термін на повний стаціонар та обслуговується там.

Інші послуги з домашнього догляду

Послуги з домашнього догляду доповнюються наданням інших послуг з догляду, оскільки вони не фінансуються медичним страхуванням або іншими постачальниками послуг, а також технічними засобами вдома, які полегшують домашню допомогу або дозволяють самостійний спосіб життя пацієнта.

Положення про терміни надання допомоги

При  нагальних ситуаціях надання допомоги, оформлення допомоги здійснюється у термін  до десяти робочих днів, щоб організовувати надання належних послуг для близьких родичів або забезпечити без відкладну допомогу потерпілим родичам (короткострокова непрацездатність).

Для тривалого догляду за близькими родичами дома,  термін може складати до шести місяців. При цьому можна вибирати між повним та частковим робочим часом. Проте, право на довгострокову опіку існує лише тоді, коли роботодавець фірма регулярно наймає 15 або більше людей. Гарантія соціальної захищеності в період надання допомоги зберігається.

Соціальна захищеність осіб, які здійснюють опіку

 

 Опікуни – це особи, які доглядають іншу людиною у рамках  закону щонайменше 14 годин на тиждень у їхньому домашньому середовищі. З метою сприяння догляду в домашніх умовах та заохочення осіб, що доглядають, які часто повністю або частково відмовляються від власної зайнятості через діяльність по догляду, опікунам забезпечується покращений соціальний захист.

Особам, які не працюють зовсім або не працюють більше ніж 30 годин через те що зайняті по догляду, нараховуються відсотки до  пенсійного страхування. Сума внесків залежить від ступеню потреби у догляді та обсягу наданої допомоги. Крім того, особам, що доглядають надається страховка  від нещасних випадків під час надання догляду іншим особам.